Права на работещата жена /перспективата на кърменето/  

   

   

Правото на майката да работи, правото на работещата жена да бъде майка

КОНВЕНЦИЯ НА МОТ  №183 И ПРЕПОРЪКА  №191

 

1

ВЪВЕДЕНИЕ: ЖЕНАТА, РАБОТАТА И КЪРМЕНЕТО

2

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАЩИТА НА МАЙЧИНСТВОТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

3

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И НИВО НА ЗАЩИТА НА МАЙЧИНСТВОТО НА РАБОТНОТО МЯСТО

4

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА /МОТ/ И ПРОЦЕСЪТ НА РАТИФИКАЦИЯ

5

КЪРМЕНЕТО: СЪРЦЕТО НА НАШАТА РАБОТА