СЪДЪРЖАНИЕ

 

1.ЖЕНАТА, РАБОТАТА И КЪРМЕНЕТО

2.РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ /юни 2005- декември 2005/ /проведен за Световна коалиция за защита на майчинството

3. Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените