СЪДЪРЖАНИЕ

 
 

 8-ми март   Международен ден на жената

Инициативи по случай 8 март

7 април - Световен ден на здравето (Ден на здравните работници)

8 април -посветен на последствията от навлизането на ГМО в храната

15 май - Международен ден на семейството

Ноември

Декември

Януари

Февруари

Март

Април

Май

Юни