стр. 1 / 2 / 3 / 4

 
 

Автор на снимките Катя Терзиева , национален координатор на групите "майката подкрепя майката" при ИБФАН - България, материалът е подбран от "Грижи за малкото дете" - на д-р В. Гатев. Книгата съдържа компетентни, професионално изложени знания и практически препоръки за отглеждане на бебето и детето. Тя е добър наръчник на всяка млада майка.

 

 
 

стр. 1 / 2 / 3 / 4