СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО

Световната седмица на кърменето е най- масовата ежегодна проява на движението за защита на кърменето, отбелязвана в повече от 120 страни по света. Официално тя се празнува от 1 до 7 август, но групите в отделните страни могат да изберат и други дати в зависимост от националната специфика и традиции.  

2006 - Code Watch

25 YEARS OF PROTECTING BREASTFEEDING

Международен кодекс за маркетинга на заместителите на кърмата

25 ГОДИНИ ЗАЩИТА НА КЪРМЕНЕТО

 

2005 - Breastfeeding and

Family Foods:

LOVING & HEALTHY

Кърменето и храната на семейството

ГРИЖА&ЗДРАВЕ

 

2004 - Exclusive Breastfeeding: the Gold Standard
Child’s Health: Safe, Sound, Sustainable

Изключителното кърмене:златният стандарт

Детското здраве: защитено, силно, устойчиво

  2003 - Breastfeeding in a Globalised World
 for Peace and Justice

Кърменето в глобализирания свят за мир и справедливост

 2002 - Breastfeeding:  Healthy Mothers and Healthy Babies

Кърменето: Здрави майки и здрави бебета

 

2001 - Breastfeeding in 
the Information Age

Кърменето в информационния век

 

2000 - Breastfeeding
It's Your Right!

Кърменето е твое право!

 

  1999 - Breastfeeding
Education for Life

Кърменето- образование за живота

1998 Breastfeeding
The Best Investment

Кърменето- най- добрата инвестиция

1997 Breastfeeding
Nature's Way

Кърменето- естественият път