ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГ
 

     Във връзка със Световната седмица за естесвеното хранене на децата под наслов “Здрави майки и здрави бебета” 2002, групата на Глобалния алианс за защита на детското здраве и хранене в България, подкрепена от ИБФАН и УАБА съобщава:

Ø    От м. декември  2001 г. до м.юни 2002 г. беше извършен представителен мониторинг за практиките на раждане и хранене на бебетата в пет области на България. От 251 свободно избрани жени, родили през посочения по-горе период, всяка четвърта е пожелала поставянето на упойка по време на раждането. 70 жени от общия брой анкетирани са пожелали цезарово сечение, за да избегнат родилните болки, а не по медицински причини. Само 118 жени от анкетираните са родили чрез естествено раждане. Посочените данни очертават тревожна тенденция за отказ от раждане “по естествен път, без лекарствени  средства”.

Ø    Практиките за лекарствена намеса в процеса на раждане без изключителни причини от медицински характер, отлагат започването на естественото хранене на бебето от 6 до 12 часа след раждането. При 39% от изследваните жени по време на мониторинга това е оказало решаващо влияние върху преминаването към изкуствено хранене на бебетата.

Ø    При 42% от анкетираните жени, избегнали естественото раждане са се получили различни по характер усложнения в следродовия период, което също е оказало влияние за естественото хранене на бебето.

Ø    82% от общия брой анкетирани жени не са имали предварителна информация за възможните усложнения при употреба на упойки и цезарово сечение без медицинска необходимост.

Ø    В България не съществува правителствена програма, която да подкрепя достъпа на жените, в периода на бременност, до информация за здравните последици от неуместната оперативна интервенция или употреба на упойки  като практики по време на раждане.

Ø    В повечето родилни отделения в страната не се предвижда допускането на съпруга или близки до родилката по време на раждането. От 251 анкетирани жени 234 отговориха, че биха родили “с по-голяма увереност”, ако имат близък, който да ги подкрепя по време на родилния процес.

Ø    По данни на Световния алианс за подкрепа на естественото хранене на децата, събрани от 47 страни на Азия, Африка, Латинска Америка и Европа,  броят на увредените деца при раждане с оперативна намеса или упойки, без това да е наложително по медицински причини, се увеличава в тревожна тенденция. За 10 години този брой от 50 на 1000 деца се е увеличил на 80 на 1000.