WORLD BREASTFEEDING WEEK 2003

ТЕМА:

КЪРМЕНЕТО В ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ

за мир и справедливост

 

“Кърменето служи на мира и справедливостта. То е естествен, универсален и мирен път за хранене на нашите деца. В света, обхванат често от несправедливост, насилие и войни, кърменето може да бъде страж на мира- вътрешен мир, мир с другие хора и мир с околната среда.”

  Ануар Фазал, съосновател на ВАБА и ИБФАН

      “Глобализацията... е разнородна и неуловима концепция, за която няма еднозначно определение. Тя е била определяна като интензификация на социалните връзки по света, която свързва отдалечените точки по начин, при който местните случки  са повлияни от събития отдалечени на мили разстояние едни от други.”

Джудит Рихтер – “Да държим корпорациите отговорни”

     Защитата, подпомагането и подкрепата на кърменето и оптималното допълнително хранене за бебетата и децата са цели на глобалното движение за кърменето. Темата на Световната седмица за кърменето 2003 г., “КЪРМЕНЕТО В ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ за мир и справедливост”, дава добра възможност да осмислим както пречките, така и ползата от глобализацията в подпомагането на кърменето като символ на мира и справдливостта.

       Глобализацията е термин често използван, за да опише процеса, който се извършва през последните години  в налагането на хармонизирани правила за свободна търговия и свободно движение на финансовите потоци по целия свят. Подсилена от големите корпорации и  финансовите пазари, глобализацията стана инструмент за максимилизиране на печалбата. В такава среда , където търговските споразумения  и икономическите интереси на транснационалните корпорации  често предизвикват прецеденти върху суверенните права на нациите, нуждите на майките и децата са изложени на опасност. Глобалната дерегулация и разпространяващата се приватизация  на здравната система поставя печалбите преди хората. В тази среда  практиките, подкрепящи кърменето могат да бъдат изгубени, като в същото време употребата на заместители на кърмата се превръща в норма.

      Другите аспекти на глобализацията обаче могат да бъдат използвани за засилване на културата на кърменето и за защита на този фундаментален и насъщен акт на хранене на нашите деца. Нашата работа за целите на кърменето е да създадем по- добър свят за децата и майките, за околната среда, справедливост и мир за всички хора. Интернет комуникациите и електронната поща спомогнаха за свързването на обшността за кърменето глобално чрез осигуряване на текущ достъп до нашите мрежи за действие на асоциациите, програмите, алиансите и институциите. Чрез тези мрежи  майките, родителите, женските групи, здравните работници, институциите и мрежите за опазване на околната среда намират нови и творчески пътища, за да осигурят на децата защита на тяхното здраве чрез кърменето.

     Тази папка за действие съдържа информация, която ще помогне на Вашата група за реализацията на целите на Световната седмица за кърменето 2003 г. Те са:

·         Да се откроят предизвикателствата и възможностите на глобализацията за практиките на кърменето.

·         Да се максимализира потенциала на глобалните комуникации, за да се обучат хората за важността на кърменето, подходящото допълнително хранене и здравния риск от изкуственото хранене.

·         Да се подпомогнат и се проведат акции във връзка с Глобалната стратегия за храненето на бебетата и децата.

·         Да се подкрепи Международният кодекс за заместителите на кърмата и последвалите Резолюции на Световната здравна асамблея /СЗА/ и да се опонира на всеки опит да се пренебрегват тези инструменти.

·         Да се изградят съюзи с групи за обществен интерес, борещи се за глобална справедливост, мир и здраве за всички.

·         Да се мисли глобално и действа локално във всички сектори на нашата световна общност за защита, подпомагане и подкрепа на кърменето.

 

Какви са предизвикателствата?/ Свободна търговия или честна търговия/

Приватизация на системата за здравеопазване и звената по храненето

Търговски споразумения

Неприемлив маркетинг

Детското хранене в извънредни ситуации

Околна среда

HIV/AIDS

Генетично модифицирани организми /ГМО/

Какви са възможностите?