WORLD BREASTFEEDING WEEK 2004

ТЕМА:

“Детското здраве- защитено, силно, устойчиво”

 
 

През 2004 г. година Международната седмица се провежда под :

·       Мотото “Детското здраве- защитено, силно, устойчиво”.

·       Акцентите са ролята на общността- у дома, в болницата, на работното място, приятелски настроени общество и институции към здравословните практики на хранене на детето. На първо място отново е посочено кърменето с препоръката на СЗА за изключително кърмене до 6 месеца и след това при включване на подходящи допълнителни храни.

          Вторият акцент е работа със серопозитивни майки.  Майките да имат достъп до цялата инфрмация от обективни източници относно практиките на храненето. 10-20% от децата на серопозитивни майки могат да бъдат инфектирани чрез кърменето.

Глобалната стратегия за детско хранене изисква от правителствата  “да подпомогнат здравеопазването и другите заинтересовани сектори да защитават, подпомагат и поддържат изключителното  кърмене  до 6 месеца и след това, като осигуряват условия за съответна подкрепа на жените в семейството, общността и работното място".

 

·       Ситуацията с Банката за майчина кърма.

     Депутатите, които предложиха закриването на БМК и заличаването на текста за нея в Закона за здравето всъщност пряко опонираха на Глобалната стратегия за детското хранене и здраве, приета от СЗО и УНИЦЕФ.

Мониторинг, свързан с темата, който провеждаме перменентно и чрез който изследваме нагласите за избор на хранителните практики на майките по отношение на техните деца.

Експресното изследване, направено непосредствено преди седмицата със 105 майки с деца до 6 месечна възраст от гр. София- Студентски град и кв. Факултета и р-н Сердика, гр. Кърджали, майки от Baby Friendly Communities /общности приятелски настрони към бебето/, общност от майки с бебета до 1 година, потърсили помощ от Движението за решаването на сериозни лични и социални проблеми.

 

Въпросите ни бяха формулирани във връзка с основната тема на тазгодишната международна седмица.

Прави впечатление, че изборът на майката да кърми детето си през първите 6 месеца- даже като приемане на една изключително привлекателна нова, модерна култура за избор на хранителни практики- е повлияно от равнището на образованост, религиозната ориентация, доверието в семейната подкрепа и аторитета на институциите, имащи отношение към защитата на майчинството.

·       25 от майките от Студентския град, включени в проучването, които в момента следват висше образование, подчертават, че имат изцяло положително отношение към кърменето, но не са сигурни, че общността ще им окаже подкрепа, така че да могат да реализират продължително кърмене до 6 месеца.

·       35 от анкетираните жени от гр. Кърджали, които изповядват исляма нямат никакво колебание, че ще кърмят децата си и след 1 година, тъй като това е дар от бога.

·       29 от майките, които живеят в кв. Факултета бяха поставени в най-тежката ситуация поради своята бедност. За тях кърменето е най- достъпното хранене, но за съжаление те не могат да го реализират продължително поради системно гладуване и невъзможност да произвеждат кърма. Получава се парадоксът, че те са принудени да преминат към изкуствено хранене, което увеличава рисковете за здравето на техните бебета. Всички майки, споделиха, че бебетата им са преминали през сериозни респираторни заболявания, бронхопневмонии и стомашни разстройства.

·       От общността на майките, с които Движението работи 82% са ползвали Банката за майчина кърма и с изключителна благодарност се отнасят към нейното съществуване. Останалите независимо от тежките проблеми, които са преодолявали са съумяли да опазят кърменето на децата си като приоритет в храненето на децата си.

·       Общо е впечатлението, че майките нямат никакво доверие в подкрепата на работодателите си, нито на законовата система. Те имат нужда да бъдат образовани в теорията и практиката на здравословното хранене и да усетят в отношението на общността, че кърменето е златният стандарт- социална норма, която осигурява на децата им най-добрата основа за защита на техните права от първите месеци от живота им.

КРАЙНА ЦЕЛ: ДОСТИГАНЕТО НА ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ- ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО КЪРМЕНЕ КАТО СОЦИАЛНА НОРМА.