Европейската комисия откри Европейската година на доброволчеството 2011 г.

под мотото "Volunteer! Make a difference."

 

Искам да отдам заслуженото на милионите европейски граждани, които отделят от своето време, за да направят нашия свят едно по-добро място, заяви Вивиан Рединг, европейски комисар по правосъдието, основните права и гражданството. Дълбоко у всеки един от нас е заложена способността да откликне и да се притече на помощ на нуждаещите се. Доброволчеството заздравява нашите основни европейски ценности: солидарност и социално сближаване. С откриването на Европейската година на доброволчеството искам да набера подкрепа за хората, които дават своя принос. Това е моментът да споделим и да дадем нещо от себе си, както и да съсредоточим усилията си да помогнем на помагащите!

2011 г. е обявена за Европейска година на доброволчеството. През цялата година в Европа ще се проведат много мероприятия, събития, изложби и демонстрации на живо.
Обиколка по случай Европейската година на доброволчеството (EYV TOUR): за лична среща с доброволци
Обиколката по случай Европейската година на доброволчеството 2011 г. (EYV TOUR), освен че ще срещне отблизо Европа с доброволците, ще запознае обществото като цяло с доброволческата дейност.
Европейска година на доброволчеството 2011 г.: Необикновени истории на обикновени хора
Доброволците са в центъра на уникални истории и интервенции, които разкриват значението на човешката всеотдайност за постигане на невероятни резултати.
КОНФЕРЕНЦИИ: Полагане на основите на дългосрочно наследство
Конференциите ще представят реалната обстановка на доброволческата дейност в страните-членки на ЕС и ще допринесат за реформаторски инициативи и политическа дейност, предвиждани в рамките на Европейската година на доброволчеството 2011, които ще дават плодове още дълго след изтичане на годината.

За да се открои работата на доброволците, да се насърчат останалите да участват и да се обърне внимание на предизвикателствата пред тях, Европейската година на доброволчеството 2011 г. има четири основни цели:

                          да се намалят пречките пред доброволчеството в ЕС;

                          да се дадат повече права на доброволческите организации и да се подобри качеството на доброволчеството;

                          доброволческите дейности да бъдат възнаграждавани и да им се отдава признание;

                          да се повиши осведомеността по отношение на стойността и значимостта на доброволчеството.

За да бъдат постигнати тези цели, Комисията ще насърчава обмена на добри практики между органите на държавите-членки и доброволческите организации. В центъра на вниманието ще попаднат обучението на доброволци, акредитирането и осигуряването на качеството и ефикасното и ефективно съчетаване на потенциалните доброволци и възможностите за доброволческа дейност. Комисията ще насърчава нови европейски инициативи за създаването на мрежи с цел да се стимулират презграничният обмен и полезните взаимодействия между доброволческите организации и други сектори, и особено с предприятията.

В България националната контактна точка, която ще проведе годината на доброволчеството, е Министерството на културата.